Nachádzate sa tu

Stredoškoláci môžu požiadať o sociálne štipendium

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, október 9 - 15:20 | Farebné
Štipendia sú určené väčšinou pre vysokoškolákov, ale aké možnosti na štipendium majú stredoškoláci?
Stredoškoláci môžu požiadať o sociálne štipendium

Rodičia stredoškolákov, ktorých príjem je na hrane životného minima, môžu skúsiť požiadať pre svoje dieťa študujúce na strednej škole o štipendium.

Tento rok vzrástla aj suma stredoškolského štipendia. „Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla 2019,“ informuje na svojej stránke ministerstvo školstva.

Ako sa vypočítava výška štipendia?

Je určená na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), resp. 25 % tohto minima (prospech do 3,5 vrátane). V tomto školskom roku tak ide podľa ministerstva o sumy 47,98 eura, 33,59 eura, resp. 23,99 eura mesačne.

Kedy môžu záujemcovia požiadať o štipendium?

Termínovo nie je štipendium nijako limitované, ale sú tam ďalšie podmienky. „O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka. Podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR,“ informuje ďalej rezort školstva. A kto potom následne rozhodne o poskytnutí štipendia? Posledné slovo pri priznaní štipendia a jeho výške má riaditeľ strednej školy.

Aká suma bola vyplatená minulý školský rok?

„V školskom roku 2018/2019 bolo vyplatených celkovo 58 960 štipendií v sume takmer 2, 196 mil. eur. Počet štipendistov sa pohyboval od 5 109 v septembri 2018 po maximum 6 134 v decembri 2018,“ hovorí ďalej ministerstvo, pričom uvádza aj kraje, v ktorých bol najvyšší počet štipendií. Najviac štipendií vyplatili v Košickom (19 339) a Prešovskom kraji (18 054), najmenej v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.

Kto poskytuje stredoškolské štipendiá? Poskytuje ich ministerstvo školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. To im môže vďaka tomu zlepšiť pozíciu na pracovnom trhu a zvýšiť ich šance nájsť si zamestnanie.

Všetky potrebné informácie o sociálnych štipendiách pre stredoškolákov nájdete TU

Zdroj: felvidek.ma