Nachádzate sa tu

szemétkérdés

Mesto zadarmo odvezie menší stavebný odpad

06.08.2020

Mesto Dunajská Streda prostredníctvom Municipal Real Estate s.r.o. ponúka obyvateľom pomoc vo forme odvozu menšieho stavebného odpadu zadarmo, resp. jeho uloženie za malú odplatu na mestskom zbernom dvore. Primátora mesta sme sa tentoraz okrem iného opýtali...

Znečisťovateľov budú pokutovať

15.05.2020

Ilegálni znečisťovatelia spôsobujú v Dunajskej Strede čoraz viac starostí: rozhádzané pneumatiky, viac tuctov vriec s plastom na lesnej ceste medzi Malými Dvorníkmi a sídliskom Sever 2, tuja v kontajneri na komunálny odpad na Ulici biskupa Kondého, alebo...

Znečisťovatelia musia počítať s vážnou pokutou

12.05.2020

Mestská polícia začala stíhanie neznámeho páchateľa vo veci novej ilegálnej skládky odpadu, ktorá sa objavila v blízkosti mestského úradu. V tejto súvislosti žiada obyvateľov o spoluprácu. Ak sú svedkami, že sa niekto na území mesta dopúšťa ilegálneho...

Zber separovaného plastového odpadu

03.01.2019

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2019 sa zber separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch.

Mení sa zber plastového odpadu

29.01.2018

V minulom roku vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie, že spoločnosť ENVI-PAK vypovedala zmluvu s mestom. Táto spoločnosť nebola ochotná plniť ani základné požiadavky na poli zberu separovaného odpadu. Preto mesto muselo hľadať nového partnera a novú...

Kontajnery na stavebný odpad a nadmerný odpad

30.10.2017

Týmto upozorňujeme občanov, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii domov...

Boj proti „horám smetí“

15.09.2017

V minulom týždni sa v médiách objavil článok s tematikou odpadu a v tejto súvislosti sme sa porozprávali s vedúcim technického a investičného odboru Mestského úradu, Jurajom Hervayom.

Splatiť nedoplatky bez exekúcie

12.05.2017

Veľkým problémom pre samosprávu v Dunajskej Strede je vymáhanie pohľadávok. Nedoplatok na poplatku za komunálny odpad presahuje 1 milión eur, iba v minulom roku sa zvýšil o 200 tisíc eur.

Potrebná je zmena na úrovni ministerstva

25.04.2017

Vo viacerých mestských častiach sa občania v uplynulom období potýkali s problémom zriedkavejšieho vyprázdňovania zberných nádob separovaného odpadu. V súvislosti s touto témou sme sa porozprávali s primátorom mesta, Zoltánom Hájosom.

Stránky