Nachádzate sa tu

Komunikácia je ľahšia a rýchlejšia

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, október 9 - 09:02 | Pre verejnosť
Na stránke mesta je už istý čas k dispozícii stránka eMesto, ktorá pomáha pri elektronickej komunikácii s úradom. Na jej účinkovanie sme sa pýtali primátora Dr. Zoltána Hájosa.
Komunikácia je ľahšia a rýchlejšia

„Touto cestou by som chcel upriamiť pozornosť občanov na stránku eMesto, ktorú nájdu na webovej stránke mesta, cez ňu môžu vstúpiť do klientskej brány, resp. do Privátnej zóny informačného systému mesta Dunajská Streda. Cieľom oboch stránok je pomôcť elektronickej komunikácii, zrýchleniu vybavovania vecí.

Osoby disponujúce možnosťou prístupu do privátnej zóny totiž sú si vedomé svojich povinností voči mestu, čo ovplyvňuje platnosť mestskej vernostnej karty. Obyvatelia môžu v privátnej zóne napr. sledovať svoje platby, pozrieť sa, či majú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, poplatky za odvoz smetí, daň za psa, poplatky za materskú a základnú
školu, resp. ak majú nejaké zmluvy na prenájom – aj tie môžu odsledovať.

O heslo na stránku eMesto možno požiadať dvojakým spôsobom. Mnohí občania už majú aktivované čipové preukazy, niektorí nemajú, alebo ich nemajú aktivované. Ak majú občiansky preukaz aktivovaný, môžu prihlášku vyplniť elektronicky, takto si vypýtať, resp. takto im bude poskytnuté heslo. Tí, ktorí disponujú neaktívnym čipovým občianskym preukazom, vyplnia žiadosť strojom alebo rukou, oskenovanú zašlú na vedenie úradu, na e-mailovú adresu eva.nagyova [at] dunstreda.eu, odtiaľto im k prístupu pošlú potrebné údaje. Kto nemá možnosť poslať oskenovanú žiadosť na uvedenú e-mailovú adresu, môže žiadosť podať v mestskej podateľni.

Hovoríme teda o praktickej veci, veď so vstupným heslom potom každý – či je fyzickou alebo právnickou osobou – môže kontrolovať v informačnom systéme mesta svoje aktuálne údaje. Čo znamená, že nemusíme čakať na to, či nám od mesta príde výzva na vyrovnanie prípadných nedoplatkov, každý sám, vo vlastnom záujme môže si prezrieť svoje s úradom súvisiace náležitosti – platobné povinnosti.”

Tagy: eVáros