Nachádzate sa tu

Čítajte - čítajme rozprávky!

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, september 29 - 06:52 | Kultúra
Dňa 24. IX. 2019 sa v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ stretli milovníci rozprávok – veľkí a hlavne tí malí... Dôvodom bol štrnásty ročník okresnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas, na počesť Pavla Emanuela DOBŠINSKÉHO, ktoré vyhlasuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko.
Čítajte - čítajme rozprávky!

Organizátori opäť vytvorili rozprávkovú atmosféru – úplne nové rozprávkové dekorácie z rúk metodičky Bc. Eriky Sínovej, víťazné obrázky zo súťaže Žitnoostrovské pastelky, nechýbalo ani „pravé zlato“ podkova Slncového koňa, perá vtáka Ohniváka a vlasy Deda Vševeda. A navyše ešte výstavu rozprávkových kníh slovenských autorov a opäť hlavne knihy P. E. Dobšinského. A medzi účastníkmi sedeli aj ...... myšiaci, ktorí sú oficiálne maskotmi výtvarnej pastelkovej súťaže. V úvode podujatia sa prítomným prihovorila riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská ktorá pripomenutia dôležitosť rozprávok v našich životoch zdôraznila aj nevšedný odkaz A. Einsteina, ktorý povedal: Ak chcete mať inteligentné deti, čítajte im rozprávky. Ak chcete mať viac inteligentné deti, čítajte im viac rozprávok. Alebo odkaz majstra Milana Rúfusa: „Rozprávky tu nie sú na to, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili.“ Tak zobuďme sa už konečne !!!

Predsedníčkou poroty bola Mgr. Erika FORGÁCH, členkami Mária Pogányová /známa aj ako metodička ŽOS v úlohe „babky rozprávkarky“/ a metodička ŽOS. Bc. Erika Sínová. Do súťaže sa prihlásili deti zo ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede, ZŠ J.A. Komenského z Veľkého Medera, z Veľkej Paky, zo ZŠ M. Bela, Šamorína. Škoda len, že niektoré školy z okresu i samotnej D. Stredy podujatie ignorujú. Aj keď chápeme, že načasovanie súťaže, ktorá je vyhlásená pri príležitosti výročia úmrtia P.E. Dobšinského – na prvé mesiace školského roka – nie je veľmi šťastnou voľbou... Odborná porota určila v troch vekových kategóriách nasledujúcich víťazov: v I. kategórii už dlhoročná víťazka Petra Mancošová zo ZŠ Mateja Bela potvrdila svoje kvality. V II. kategórii zvíťazila Michaela Kalná zo ZŠ na ul. Smetanov háj v D.Strede. Uvedené víťazky nás budú reprezentovať na celoštátnej súťaži v Drienčanoch, kde dlhoročne pôsobil P. Dobšinský ako ev.farár. Želáme im veľa úspechov!

Ako potvrdili panie učiteľky, ale aj súťažiace recitátorky, ktoré už v Drienčanoch boli, je to nesmierne veľký a radostný zážitok a veľká skúsenosť. Osvetári z Gemersko-malohontského osvetového strediska sa o účastníkov starajú ako o svoju najbližšiu rodinu, atmosféra je povzbudzujúca a priateľská, počas súťaže je veľa sprievodných programov – aj návšteva fary, kde žil Dobšinský, ktorá sa stala Múzeom slovenskej rozprávky, ale aj cintorín, kde spisovateľ a evanjelický farár odpočíva ...

Celé Drienčany sú rozprávkové, pohybujú sa tam aj tajomné postavičky.

Ako už býva zvykom na osvete v Dunajskej Strede, učiteľky, ktoré pripravili víťazky v dvoch vyhlásených kategóriách boli tiež odmenené diplomom a malým darčekom: Mgr. Renáta Pavlíková zo ZŠ v D. Strede a Mgr. Lucia Brišková, zo ZŠ M. Bela v Šamoríne. Je to síce drobná pozornosť, ale skúsenosti nám potvrdzujú, že veľmi cenená. A vlastne každý účastník odchádzal s darčekom - štýlovým diplomom, časopisom Slniečko. Ale najväčším darčekom bola výnimočne dobrá atmosféra radosti, ktorú účastníci a organizátori spolu vytvorili. Súčasťou tohto podujatia bol odborný seminár pre recitátorov, ktorý viedli členky poroty.

Zodpovednou metodičkou podujatia bola Bc. Erika Sínová.

Text: j.svetlovská
Foto: źos -  jAs